Списание "Ловец" - издание на Ловната организация "Сокол", брой от 04.04.1934г.
Статия от Иван Сокачев - председател на "Сокол" по случай седмицата на гората - стр.1
Статия "Въпросът относно отровителните средства за борба с вредния дивеч в България" - стр.4
Статия "Значението на горите от стопанско, хигиенично и естетично-морално гледище" от Ц. Дончев - стр.19
Статия "Ловен спорт, ловно стопанство и дивечови кожи" от Иван Сокачев - стр.23