Превод на бъргарски език на публикувана с автор "Проспер" във френския вестник "Еко де Пари" статия от 03.11.1933 г. под заглавие "Такъв е животът". Темата е практиката на избиване на бездомните улични кучета в София чрез хвърляне от ветеринари на отровно месо. Разказан е случай на убийство на ветеринар за отмъщение от Евтим Божиномв, собственик на куче, умряло след такова отравяне.