Статия "Водите на Искър потекоха из Дунавската равнина", в. "Работническо дело" 1960г.