Статия за Баварската конституция за земята, в. "За рубежом" 24-31.07.1970г.