Статия на председателя на СЗРП проф. Стефан Петков книга 6 на списание "Природа" от февруари 1936 г. представя дебатите по защитата на Витоша със строг режим на резерват или с по-достъпния режим на народен (национален) парк и решението за второто, при обявяване на два резервата в границите на парка. Представена е и значимостта на втората метеорологическа станция, която предстои да бъде открита на Витоша.