Статия "Природозащитното дело в НР България" на инж. Б. Александров, публикувана в сп. Природа" - БАН кн.6/1957г.