Стихотворение "Свободата" - намерено сред документи на БНСЗП.