Брошура от 1903 г. на Печатница "Д. Тодоров и сие", Варна, с изводи от официални документи и протокол от работата на анкетна комисия към XII народно събрание по сигнал за нередности в работата на Отделението по горите към Министерството на търговията и земеделието. Резултатите от анкетната комисия са представени пред XII народно събрание като липсващи доказателства за нередности, но авторите на брошурата я издават като официални данни, показващи "всичките произволи, всичките покушения върху закона за горите и закона за публичните търгове, всичките фаворитизми и недобросъвестности, вършени постоянно, систематически с години наред в областта на горското ведомство " (стр. 2,, увод).