Сведение за събраните средства за бойците от фронта от горските служители от Чепинската областна служба по горите по инициатива на Любен Наумов - областен началник на горите и лова в Чепинци. Сведението е придружено от ръкописна бележка "Достоен пример за съревнование".