Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Дружеството на българските лесовъди академици с предложение да станат членове на съюза. Фактът, че дружеството е участвало в основаването на съюза не означава членство в него.