Типово писмо от Централното настоятелство на БНСЗП до новооснованите дружества за опознаване и защита на природата 1947 г.