Туристическа схема на пътно-алейната мрежа на народен парк Витоша от 1956г