Удостоверение №4 за членство в СЗРП на дружество "ФОНФОН" и визитна картичка на френски език на упълномощеното за получаването му лицe - Рачо Рачев.