Обнародване в Държавен вестник, брой  307 от 30.12.1948г на Указ № 1800/29.12.1948г на Президиума на Великото народно събрание, подписан от Председателя на Президиума Д-р Минчо Нейчев, Секретаря на Президиума Йордан Чобанов и от Пазителя на държавния печат, министъра на правосъдието Ради Радев. Указът е за обнародване на Закон за създаване на Министерство на горите, с което досегашното Министерство на земеделието и горите остава само Министерство на земеделието.