Указ за защита на родната природа 1960 г. - превод френски език. Указът е издаден от Президиума на Народното събрание под №308 на 27.08.1960г., подписан е от председателя на Президиума на НС Д. Ганев и секретаря Т. Даскалов и подпечатан с Държавния печат. Публикуван е във в."Известия" бр.74 на 13.09.1960г.