Ръкописна чернова на писма с изх. номера 3 и 4 от 08.07.1929 г. на СЗРП до държавните лесничеи на гр. Троян и гр. Карлово, с които СЗРП ги уведомява за унищожаване на големи количества еделвайс от туристи по време на традиционния излет за Петровден до Козя стена. Моли се да се вземат мерки, включително забрана за скубане на еделвайс с корени.