Служебна бележка до членовете на Комисията за изготвяне на правилника за резерватите и народния парк и проект за общия и културен план на народния парк "Витоша" от Председателя на комисията при МЗДИ за защита на родната природа. Съгласно протокол 4/19.06.1933 г. и и решение от заседания на комисията в намален състав от 24.06.1933 г. се разпределят индивидуални задачи за ваканционното време.