С писмо о№ 8/17.07.1928 г в отговор на покана от 02.07.1928 г. Българското геологическо дружество приема да влезе като член-основател в СЗРП, заедно с ицброени в поканата други дружества и според проекта на програма на СЗРП. Поради ваканционния период изборът на представители се отлага.