Писмо на СЗРП с изх. № 28/21.04.1939, получено от Отзеледиено за горите, лова и рибарството на МЗДИ с вх. № 119756/28.04.1939 г. по искане за поставяне на изкуствени паметници в скалите в памет на революционерил СЗРП отговаря, че вече е взел становище с протокол 5/28.09.1938 г., който е съобщен на Отделението за горите и лова с писмо № 5/16.11.1938 г.