Писмо с изх №022438/14.12.1938 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до председателя на СЗРП с вх. № 9/14.12.1938 г. Съгласно чл. 5 от Наредбата-закон за защита на родната природа и чл. 13 от Правилника за неговото приложение моли за мнение относно зачестилите заявления за събирането на билки и пъпки от бял бор от частни лица и дружества. Посмото има гриф "мн.бързо".