За да отговорят на въпроса доколко са законни ски-съоръженията в ски-зона Банско експертите от коалицията “За да остане природа в България” направиха законов анализ (виж таблица 1) чрез следните проверки:

 

  • Доколко съответното ски-съоръжение е предвидено в Плана за управление (ПУ) на НП „Пирин”1 и съответно концесионния договор за ски-зона Банско?
  • Спазени ли са режимите на ПУ за строителство и условията в решенията по ОВОС, с които МОСВ е съгласувало изграждането на ски-съоръженията?
  • Издадени ли са разрешителни за строеж от Община Банско за изграждането на ски-съоръженията и инфраструктурата?

За целта на анализа са използвани географски информационни системи (ГИС), сателитни изображения от Google Earth, карта на зонирането на НП „Пирин” съгласно Плана за управление на парка, карта и данни за ски-съоръженията в ски-зона Банско от Юлен АД (фиг. 6), концесионния договор и скица на концесията.