Заповед № РД-07-262 от 10.11.2015г. на ДГС София за спиране на сечи, констатирани по сигнал на АПБ и документирани с протокол от 9 ноември 2015г, извършвани в нарушение на Закона за горите край х.Алеко.