Заповед №00927/09.04.1964г. на ДКСА за комисия по изработване на проект за Инструкция по опазване на ландшафта.