Заповед №318/07.05.1992г на МОС за възстановяване на резерват "Ропотамо", публикувана в Държавен вестник