Заверен препис от заповед № 94/15.05.1964 г. за назначаване на комисия за експертиза на архивни материали на Зоологическия институт и на КЗП.
Състав на комисията:
Председател: проф. Кр. Тулешков
Членове: Г. Пешев, д-р Нено Атанасов, Нено Иванов, Н. Виходцевски