Препис на Заповед № 1187/19.04.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда,  подписана от зам.-министър Стамен Стаменов, за обявяване въз основа на Закона за защита на природата на 34 природни забележителности в цяла България, сред които скални образувания, вековни дървета и находища на редки растения. В заповедта се определят и забрани за територията на природните забележителности :

 1. Скално образувание "Купена" край  м. Трибичко дере, с. Господинци, Гоце Делчев
 2. Скално образувание "Пиростията" край с. Обидим,  Добринище
 3. Скално образувание "Сватбата" край с. Осеново, Вищерица
 4. Скално образувание "Черната скала" в м. Кара кая  край с. Осеново, Вищерица
 5. Скално образувание "Козия камък" край с. Ковачевица, Беслет
 6. Пещера в м. Казана, Банско
 7. Скален нос Емине в община Несебър, край на Стара планина
 8. Пясъчни дюни край Несебър с обща площ 10 ха - чието застрояване през 2013- 2015 г предизвиква граждански протести и промени в законите
 9. Пещерите "леви и десни сухи печ" в област Видин, в м. Сухо поле край с. Долни Лом, община Чупрене
 10. Скално образувание "Боровия камък" край с. Боровица, Белоградчик
 11. Водопад на р. Стакевска край с. Стакевци, Белоградчик
 12. Смърчово насаждение ( 7 дървета над 35 м височина и 1 м. диаметър) в област Пазарджик, в м. Суха лъка край с. Цветино, Чехльово
 13. Находище на див божур в м. Киселец, област Плевен край Никопол, с. Кулина вода
 14. Находище на обикновен сладник в м."Червения бряг", край с. Долни Вит, Никопол,, област Плевен
 15. Находище на обикновен сладник в м. "Плавала", край Никопол, област Плевен
 16. Находище на обикновен сладник в м. "Палаза", край с. Коилевци, област Плевен
 17. Окременени стъбла на 300-400 г и пънове от вековна иглолистна гора в м. "Ташковото" край с. Оряховица, област Плевен
 18. Окременени стъбла на 300-400 г и пънове от вековна иглолистна гора в м. "Калето" край с. Ставерци, област Плевен
 19. Вековна дъбова гора в м. "Гущера" край с. Горталово, област Плевен
 20. Находище на див божур в м. "Мющерека" край с . Беловец, гр Кубрат, Разград
 21. Вековна дъбова гора в м. "Корията" край с. Гороцвет, Разград
 22. Скални и пещерни образувания в м. "Топчийско дере"  край с. Побит камък, с. Топчин, с. Каменово, Разград
 23. Находище на родопски крем в м. "Куцинското блато", край гр. Чепеларе, Смолян 
 24. Пещера и местност "Водната пещ" край с. Липница, Ботевград
 25. Скално образувание "Котлите" край с. Осиковска Лакавица, Ботевград
 26. Долмен в м. "Чешката", край с. Главан, Стара Загора
 27. Находище на остролистен джел, м. "Зелените дървета" край с. Александрово, Сахране, Стара Загора
 28. Скално образувание "Пеещите скали" в м. "Каменния котор" край с. Скобелево, Сахране
 29. Пещера "Еквая" ("Каменната къща") в м. "Кьосерлика"  край с. Скобелево, Сахране
 30. Скалата "Гърбавата чешма" в м. Съръ меше край с. Стара речка, Търговище
 31. Находище на див божур в м. "Таушан баир" край с . Костур, Свиленград, Хасково
 32. Скални образувания в м. "Дервишка могила" край  с. Дервишка могила, Свиленград
 33. Скални образувания около крепостта "Калето" край с. Мезек, Свиленград
 34. Вековна церова гора в м. "Чубуклията" край с. Хърсово, гр Нови пазар, област Шумен