Чернова на покана за общото годишно събрание на СЗРП през 1937 г. до различните сдружения, членуващи в съюза - туристи, природоизпитатели, ботаници, ловци, рибари, геолози, пещерняци