Заявление по ЗДОИ от 27.03.09г на АПБ до ДНСК относно разрешение за ползване лифт "Картала", 2009г