Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до ДНСК относно лифт "Паничище" от 10.12.2009г.