Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до МОСВ относно лифт "Паничище" от 07.01.2009г.