Заявление по ЗДОИ от Александър Дунчев до РИОСВ Перник относно лифт "Паничище" от 11.02.2009г.