Заявление по ЗДОИ от Анка Иванова до ИАГ относно лифт "Паничище" от 15.09.2010г.