Чернова на заявление по ЗДОИ от АПБ до МОСВ относно лифт "Паничище" от края на м. юли 2009г>