Заявление по ЗДОИ от Зелени Балкани до ДАМТН относно регистрация за ползване на лифт "Картала", 2009г