Жалба изх.№П-00254/15.06.2009г. от АПБ до Административния съд - гр. София относно лифт "Паничище"