Зони на Национален парк "Рила", предлагани от проекта за бъдещ план за управление, представен на 17.08.2015г