Заявление-молба за събиране на бели борови пъпки

Писмо с изх. № 1173/24.01.1939 г. от Д. Й. Загоров, началник на отделението за горите към МЗДИ до Председателя на СЗРП с вх. № 10/24.01.1939 г., в което иска мнение по приложена молба-заявление с...

Чернова на доклада към указа за приемане на правилника на Народния парк "Витоша"

Ръкописна чернова на доклад 023350/23.12.1938 г. към указ на Борис III от 24.12.1938 г. за постановяване на Правилник за Народен парк "Витоша" и включените в него бранища.  Не е подписан, но като...

Честитка и обявяване за почетен член на СЗРП на Цар Борис III

2 печатни и 2 ръкописни чернови на писмо от 01.10.1939 г. с честитка и обявяване за почетен член на СЗРП на Цар Борис III.

Писмо относно опазването на родопските лалета 1933 г.

Писмо от йеромонах Инокентий - игумен на манастир "Св Петка" - с. Мулдава, Асеновградско до цар Борис III с молба за опазване на лалетата в околността от събирачите на цветя, които ги изкореняват...

Ръкопис на писмо до цар Борис III за обявяване на защита за Парангалица

Ръкописна чернова на писмо с изх. №8/14.09.1932 г. на СЗРП до цар Борис III за обявяване на защита за Парангалица, вв подкрепа на официално становище, внесено в МЗДИ.

Сигнали за пловдивските тепета от Христо Пашков

Сигнали за пловдивските тепета от Христо Пашков с дата 07.06.1931 г до Борис III, цар на България и до Иван Буреш, член на СЗРП и негов съученик. Приложени са статии на Пашков с отворени писмва до...