Писмо от йеромонах Инокентий - игумен на манастир "Св Петка" - с. Мулдава, Асеновградско до цар Борис III с молба за опазване на лалетата в околността от събирачите на цветя, които ги изкореняват, със собственоръчна резолюция от НВ. Писмото е препратено до СЗРП от д-р Буреш с писмо от 28.04.1933г.