Приветствия от Конгреса на БНСЗП 1946 г.

Поздравителни писма от името на Конгреса на БНСЗП февруари 1946г. , изпратени до Министъра на земеделието, Министъра на информацията и изкуствата, Министър председателя и Г. Димитров - ЦК на РП....

Решения на годишното събрание на СЗРП от 1945 г. в писмо до Министър на информацията и изкуствата

В резултат от взетите решения на събранието за пререгистрация и ицбор на ново настоятелство от 13 декември 1945 г. СЗРП отправя писмо с молба за държавна субсидия за просветна и пропагандна...