Телеграма на Цар Борис III в отговор на обявяването му за почетен член на СЗРП

Телеграма на Цар Борис III от 13.10.1938 г. отговор на обявяването му за почетен член на СЗРП

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1934 г

Писмо с изх. № 15/29.10.1934 г. на Българското геологическо дружество съобщава на СЗРП имената на избраните представители на дружеството делегирани към СЗРП:

1. Проф. Наум Николов -...