Телеграма на Цар Борис III от 13.10.1938 г. отговор на обявяването му за почетен член на СЗРП