Делегати на Дружеството на лесовъдите за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете от УС на Дружестото на лесовъдите - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Петко Д. Петков
Димитър Изворски
Димитър Чолаков
Слави Т. славов...