Статия "Парк Шишманова крепост" от Георги Богданов, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Парк Шишманова крепост" от Георги Богданов, в. "Работническо дело" 26.01.1970г.

Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Прелестен кът на Родината" от Григор Илиев, в. "Работническо дело"25.01.1970г. за Клисурския манастир.

Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Биологическата продуктивност" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 17.01.1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Привлекателни кътове на Родината" от Василка Манчева, в. "Работническо дело" бр.14/14.01.1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Екосистемите" от Николай Боев /ст.н.с. при КЗП към БАН/, в. "Вечерни новини" 03.01. 1970г.

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Чернова на доклад "Защита на природата в България"

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 1969г.

Статия "В страната на кленовия лист: "Остави ме да видя Ниагара" от Люба Маджарова 28.12.1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 1969г.

Статия "Проломът заслужава по-добра украса" от инж. Дойно Влахов, в. "Кооперативно село" 03.10.1969г.

Статия "Резерв за повече дървесина" от Михаил Михайлов в. "Кооперативно село" 1969 г.

Статия "Резерв за повече дървесина" от Михаил Михайлов в. "Кооперативно село" от 15.07.1969 г.

Страници