Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 1971г.

Статия "Катастрофални резултати от химическата война във Виетнам" , в. "Кооперативно село" 07.01.1971г.

Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" във в. Работническо дело от 1967г

Статия "Проблеми на ландшафтната архитектура" от арх. Л. Стойчев, публикуване във в. Работническо дело от 1967г

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 09.11.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на материали за кът "Защита на природата", изпратени от КЗП на 16.10.1962 г.

Квитанция от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена на от КЗП 1962 г.

Квитанция, издадена на 19.04.1962г. от Природонаучния музей - гр. Котел за получаване на литература, изпратена от КЗП на 17.09.1962 г.