Избор на комитет за 30 г. юбилей на лесовъдите

Писмо с изх. № 137/29.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъди отправя покана до СЗРП (вх. № 15/04.07.1939 г.) да изпрати свой представител, който да присъства на събрание за избор на...

Юбилейно честване на изтъкнати деятели-лесовъди

Две писма, изпратени от Дружество на българските лесовъди, с изходящи №№ 136/28.06.1939 г. и 137/29.06.1939 г. , адресирани до  Председателя на СЗРП (вх. №№ 16/04.07.1939 г. и 17/04.07.1939 г.),...

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1939 г

Писмо с изх. № 136/28.06.1939 г. на Дружеството на българските лесовъде съобщава решението на Управителния комитет на дружеството от заседание на 25.06.1939 г. за излъчване на представители в СЗРП...

Трети делегат на дружеството на българските лесовъди

Известяват, че по решиние на Управителния комитет Петко Д. Петков ще бъде заменен от Тодор Ю. Куманов като трети делегат на Дружеството .

Покана за XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди до СЗРП 1937 г.

Писмо изх.№302/26.05.1937г. с Покана за XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди до СЗРП. Прикрепена е чернова на приветствието, произнесено от Ст. Петков при откриването...

Покана и дневен ред на XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди СЗРП 1937 г.

Бланка на Покана и дневен ред на XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди.

Представители на Дружеството на българските лесовъди в СЗРП, 1936 г

Писмо с изх. № 217/06.11-1936 г. на Дружеството на българските лесовъди съобщава на СЗРП и на избраните представители на дружеството за избора, направен от XXI Общо годишно събрание на 21.09.1936...

Покана от Дружеството на българските лесовъди за XXI Общо годишно събрание 1936 г.

Покана от Дружеството на българските лесовъди за XXI Общо годишно събрание, което ще се състои на 20-22.09.1936г. до Ст. Петков - председател на СЗРП. Приложен е и дневния ред на събранието.

Писмо от Дружеството на българските лесовъди до СЗРП относно възстановяване нормалната му дейност 1936 г.

Писмо вх.№331/22.07.1936г. Дружеството на българските лесовъди уведомява СЗРП, че заповедта на Министъра на МЗДИ за разтурянето му е отменена и то възстановява нормалната си дейност.

Писмо от Дружеството на българските лесовъди до СЗРП относно съмнения за разтурянето му 1936 г.

Писмо вх.№235/06.07.1936г., изпратено от Дружеството на българските лесовъди на 01.06.1936г. В писмото се разсейват съмненията, че Дружеството е разтурено. Потвърждава се желанието за членство в...

Страници