Бланка на Покана и дневен ред на XXII общо годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди.