Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев 1960г.

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев, публикувана във "Вестник Академии наук СССР" бр. №8 1960г.

Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев 1960г.

Статия "VII Генерална асамблея на Международния съюз за защита на природата" от Г. А. Алиев за участието му в конгреса, състоял се във Варшава, Полша.
Публикувана е в "Известия на АН на СССР...

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев 1959г.

Статия "Мвждународен сюъз за защита на природата" от Г. А.. Алиев за участието му в VI конгресна Генерална асамблея на IUCN в Гърция.
Публикувана е в "Известия на Азербейджанската АН' кн.6...

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев 1958г., сп. "Природа" 1958г.

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев, сп. "Природа" бр.8/ 1958г.