Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев, публикувана във "Вестник Академии наук СССР" бр. №8 1960г.