Писмо на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата" 1996г.

Писмо изх.№91-00-5992/18.11.1996г. на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата", подписано от министър Георги Георгиев.

Заповед №РД-310/16.07.1996г на Министерството на околната среда

Заповед №РД-310/16.07.1996г на Министерството на околната среда относно допълнителни проверки в горите и защитените територии и сформирането на контролни групи.

Заповед №РД-479/29.12.1995г на Министерството на околната среда

Заповед №РД-479/29.12.1995г на Министерството на околната среда относно устройствени проекти за народните паркове.