Заповед №РД-479/29.12.1995г на Министерството на околната среда относно устройствени проекти за народните паркове.